YOMEDIA

Bài tập 13 trang 118 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 tr 118 sách BT Sinh lớp 10

Giả sử tế bào sinh dưỡng của một loài có 3 cặp NST tương đồng được kí hiệu là AaBbDd. Em hãy viết kí hiệu của bộ NST trong tế bào ở các kì trong phân bào giảm nhiễm (kì trung gian, kì giữa I, kì cuối I, kì giữa II và kì cuối II). Biết không có hiện tượng đột biến và trao đổi chéo?

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

 
 

Bộ NST lưỡng bội của 1 loài gồm 2 gen được kí hiệu như sau: AaBbDd. Viết kí hiệu bộ NST của loài qua các kì của quá trình giảm phân.

 • Kì trung gian
  • Đầu kì: AaBbDd
  • Cuối kì: AAaaBBbbDDdd
 • Kì giữa 1: AAaaBBbbDDdd
 • Kì cuối 1: Một trong các trường hợp
  • AABBDD, aabbdd
  • AAbbDD, aaBBdd
  • AABBdd, aabbDD
  • AAbbdd, aaBBDD
 • Kì giữa 2: 
  • AABBDD, aabbdd
  • AAbbDD, aaBBdd
  • AABBdd, aabbDD
  • AAbbdd, aaBBDD
 • Kì cuối 2: Một trong các trường hợp
  • ABD, abd
  • AbD, aBd
  • ABd, abD
  • Abd, aBD 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 118 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA