YOMEDIA
NONE

Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp


Trong bài học này các em được tìm hiểu về quá trình quang hợp như: Khái niệm quang hợp, các pha sángpha tối của quá trình quang hợp cụ thể đi sâu vào khái niệm, vị trí diễn ra, nguyên liệu, diễn biến và kết quả. Từ đó tìm ra được mối quan hệ giữa hai pha trong quá trình quang hợp.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm quang hợp

 • Quang hợp là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được lá hấp thụ để tạo ra cacbonhidrat và oxy từ khí và H2O.
 • Phương trình tổng quát :

          6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 +6O2

Quá trình quang hợp

 • Đối tượng: trong sinh giới chỉ có thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp.

1.2. Các pha của quá trình quang hợp

Các pha trong quang hợp

a. Pha sáng:

 • Khái niệm: pha sáng là giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH, nên pha sáng còn được gọi là giai đoạn chuyển hóa năng lượng.
 • Vị trí: xảy ra ở màng tilacôit.
 • Nguyên liệu: NLAS, H2O, ADP, NADP+.
 • Diễn biến: NLAS được hấp thụ nhờ các sắc tố quang hợp, sau đó năng lượng được chuyển vào chuỗi chuyền electron quang hợp qua một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử, cuối cùng được chuyền đến ADP và NADP+ tạo thành ATP và NADPH.
 • Sản phẩm : ATP, NADPH, O2.

b. Pha tối:

 • Khái niệm: là giai đoạn CO2 bị khử thành cacbohiđrat, nên còn được gọi là quá trình cố định CO2.
 • Vị trí: xảy ra trong chất nền của lục lạp.
 • Nguyên liệu: ATP, NADPH, CO2.
 • Diễn biến: CO2 + RiDP → Hợp chất 6C không bền → Hợp chất 3C bền vững → AlPG có 3C → cacbohiđrat.
 • Sản phẩm: tinh bột, sản phẩm hữu cơ khác.

Mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối

Bài tập minh họa

Ví dụ:

Phân biệt sự khác nhau giữa pha sáng và pha tối?

Gợi ý trả lời:

Nội dung

Pha sáng

Pha tối

Vị trí

Màng tilacôit

Chất nền của lục lạp

Nguyên liệu

NLAS, H2O, ADP, NADP+

ATP, NADPH, CO2.

Diễn biến

NLAS + H2O + ADP + NADP+ → ATP + NADPH + O2

CO2 + RiDP → Hợp chất 6C không bền → Hợp chất 3C bền vững → AlPG có 3C → cacbohiđrat.

Sản phẩm

ATP, NADPH, O2.

Tinh bột

3. Luyện tập Bài 17 Sinh học 10

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được khái niệm quang hợp và những sinh vật có khả năng quang hợp.
 • Trình bày được tóm tắt diễn biến, các thành phần tham gia, kết quả của pha sáng và pha tối.
 • Nêu được mối liên quan giữa ánh sáng với mỗi pha cũng như mối liên quan giữa hai pha.

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 17 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé! 

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 10 Bài 17 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 70 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 70 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 70 SGK Sinh học 10

Bài tập 4 trang 70 SGK Sinh học 10

Bài tập 5 trang 70 SGK Sinh học 10

Bài tập 6 trang 70 SGK Sinh học 10

Bài tập 15 trang 87 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 88 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 88 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 89 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 90 SBT Sinh học 10

Bài tập 20 trang 90 SBT Sinh học 10

Bài tập 21 trang 91 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 92 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 41 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 42 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 43 trang 104 SBT Sinh học 10

Bài tập 44 trang 104 SBT Sinh học 10

Bài tập 45 trang 104 SBT Sinh học 10

Bài tập 47 trang 104 SBT Sinh học 10

Bài tập 48 trang 105 SBT Sinh học 10

Bài tập 49 trang 105 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 85 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 85 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 85 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 85 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 88 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 88 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 88 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 88 SGK Sinh học 10 NC

4. Hỏi đáp Bài 17 Chương 3 Sinh học 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF