YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở cây lúa, hệ sắc tố làm nhiệm vụ quang hợp gồm những loại nào sau đây?

  I. Clorophin. II. Carôtenôit. III. Phicôbilin. IV. Antôxian.

  • A. I, II    
  • B. I, III
  • C. I, II, III.         
  • D. I, II, III. IV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sắc tố quang hợp ở cây lúa gồm:

  Sắc tố chỉnh: Chlorophyll (chất diệp lục có màu xanh)

  Sắc tổ phụ: Caroteno it

  Còn Phycobilin chi có ờ tảo, antoxian là sắc tố dịch bào không có chức năng trong quang hợp.

  —> Đáp án A.

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46429

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON