YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở cây lúa, hệ sắc tố làm nhiệm vụ quang hợp gồm những loại nào sau đây?

  I. Clorophin. II. Carôtenôit. III. Phicôbilin. IV. Antôxian.

  • A. I, II    
  • B. I, III
  • C. I, II, III.         
  • D. I, II, III. IV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sắc tố quang hợp ở cây lúa gồm:

  Sắc tố chỉnh: Chlorophyll (chất diệp lục có màu xanh)

  Sắc tổ phụ: Caroteno it

  Còn Phycobilin chi có ờ tảo, antoxian là sắc tố dịch bào không có chức năng trong quang hợp.

  —> Đáp án A.

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46429

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON