ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 43 trang 104 SBT Sinh học 10

Giải bài 43 tr 104 sách BT Sinh lớp 10

Sản phẩm của pha sáng quang hợp là:

A. NADP, FADH2, O2.

B. NADPH, ATP, O2.

C. NADPH2, FADH2.

D. NADH2, FADH2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43

 
 
  • Sản phẩm của pha sáng quang hợp là: NADPH, ATP, O2.

⇒ Đáp án: B 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 104 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1