ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 44 trang 104 SBT Sinh học 10

Giải bài 44 tr 104 sách BT Sinh lớp 10

Sản phẩm của pha tối quang hợp là:

A. Cacbohiđrat.

B. CO2, cacbohiđrat.

C. O2, H2O, cacbohiđrat.

D. H2O, cacbohiđrat. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

 
 
  • Sản phẩm của pha tối quang hợp là: Cacbohiđrat.

⇒ Đáp án: A 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 104 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1