YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 70 sách GK Sinh lớp 10

Quang hợp thường được chia thành mấy pha là những pha nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Quang hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối.
  • Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH. Vì vậy, pha này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.
  • Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Trong pha tối, CO2 sẽ bị khử thành cacbohidrat. Quá trình này còn được gọi là quá trình cố định CO2 (có nghĩa là nhờ quá trình này, các phân tử CO2 được tự do "cố định" là trong các phân tử cacbohidrat).

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 70 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON