ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 19 trang 90 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 tr 90 sách BT Sinh lớp 10

Trình bày vai trò của khí CO2 trong quá trình quang hợp của cây xanh? Nếu CO2 cạn kiệt thì có ảnh hưởng gì đến năng suất quang hợp? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

 
 
  • CO2 là nguyên liệu cơ bản của phản ứng tối trong quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ, theo phương trình:

       CO2 + H2O --> C6H12O6 + O2 + H2O

Trong giới hạn nhất định khi hàm lượng CO2 tăng dẫn đến cường độ quang hợp cũng tăng lên cho tới khi đạt điểm bão hoà.

  • Khi CO2 cạn kiệt sẽ làm giảm sút năng suất quang hợp. 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 90 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1