ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 88 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 4 tr 88 sách GK Sinh lớp 10 NC

Hãy lựa chọn và ghép các chữ cái ở đầu câu (a, b, c,...) ở cột B vào các số thứ tự của các câu cột A trong bảng sau đây sao cho hợp nghĩa:

(chú ý số chữ cái nhiều hơn số thứ tự - nghĩa là có chữ cái không dùng đến)

Cột A

1. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở 

2. Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ 

3. Ôxi được tạo ra trong quang hợp từ

4. Pha tối của quang hợp diễn ra ở

5. Cùng một giống cây trồng ở những điều kiện khác nhau có thể có 

Cột B

a)… cường độ quang hợp khác nhau.

b)… tổng hợp glucôzơ.

c)… túi dẹp (màng tilacôit).

d)… hấp thu năng lượng ánh sáng.

e)… quá trình quang phân li nước.

f)… quá trình cố định CO2.

g)… cơ chất của lục lạp (strôma).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

⇒ Đáp án: 

1 - c

2 - d

3 - e

4 - g

5 - a

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 88 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1