YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sắc tố quang hợp có chức năng nào sau đây

  • A. Tạo màu sắc của lá
  • B. Hấp thụ ánh sáng và chuyển thành hóa năng
  • C. Tổng hợp chất hữu cơ
  • D. Bảo vệ cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sắc tố quang hợp có chức năng hấp thu quang năng tham gia trực tiếp trong các phản ứng quang hoá chuyển thành hoá năng.

  —► Đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF