ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 6 tr 70 sách GK Sinh lớp 10

Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 
  • Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp.
  • Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là một hợp chất có ba cacbon (do đó chu trình này có tên là chu trình C3).
  • Người ta gọi đây là chu trình vì con đường này, chất kết hợp với CO2 đầu tiên là RuBP lại được tái tạo trong giai đoạn sau để con đường tiếp tục quay vòng.

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 70 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1