YOMEDIA
NONE

Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào


Trong bài này các em được tìm hiểu về quá trình hô hấp trong tế bào về: Khái niệm, các giai đoạn chính của quá trình hô hấp như quá trình đường phân, chu trình crep, chuỗi chuyền electron. Qua kết quả của quá trình hô hấp chứng minh được ti thể là nhà máy cung cấp năng lượng cho tế bào.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm về hô hấp tế bào

a. Khái niệm hô hấp tế bào

 • Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong đó, các phân tử cacbohidrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP.
 • Nơi diễn ra: ti thể.

Quá trình hô hấp ở thực vật

Quá trình hô hấp ở tế bào thực vật

b. Bản chất của hô hấp tế bào

 • Phương trình tổng quát :

       C6H12O6 +6O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Q (ATP + nhiệt)

Phương trình tổng quát quá trình hô hấp

 • Hô hấp là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử, trải qua nhiều giai đoạn và năng lượng được sinh ra ở nhiều giai đoạn khác nhau.
 • Gồm 3 giai đoạn chính: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

1.2. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

a. Đường phân

 • Đường phân: Là quá trình phân giải Glucozo đến axit piruvic
 • Nơi diễn ra: tế bào chất
 • Nguyên liệu: glucozo, 2ATP, 2NADH
 • Diễn biến:
  •  Quá trình đường phân bao gồm nhiều phản ứng trung gian và enzim tham gia.

  • Năng lượng được tạo ra dần dần qua nhiều phản ứng.

  • Đầu tiên glucôzơ được hoạt hóa sử dụng 2ATP.

  • Glucôzơ (6C) → 2 axit piruvic (3C) + 4ATP + 2NADH (1NADH = 3ATP)

   NADH: Nicôtinamit ađênin đinuclêôtit.

   → Như vậy, kết thúc quá trình đường phân thu được 2ATP và 2 NADH .

Quá trình đường phân

b. Chu trình Crep

 • Nơi diễn ra: trong chất nền của ti thể.
 • Nguyên liệu: 2C3H4O3 bị oxy hóa thành 2 axetyl-coenzymA.
 • Diễn biến:
 • Khi có oxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đây axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep và bị oxi hoá hoàn toàn.
 • Kết quả: tạo 6CO2, 2ATP, 2 FADH2 và 8 NADH.

Chu trình Krebs

c. Chuỗi chuyền electron hô hấp

 • Diễn ra ở màng trong ti thể.
 • Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyền đến chuỗi chuyền electron đến oxi để tạo ra nước.

Chuỗi chuyền điện tử electron

 • Kết quả: Một phân tử glucozo qua phân giải hiếu khí giải phóng ra 38 ATP và nhiệt lượng.

d. Tổng năng lượng hô hấp của tế bào

Tổng năng lượng hô hấp tế bào tạo ra

2. Luyện tập Bài 16 Sinh học 10

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được khái niệm và bản chất của quá trình hô hấp.
 • Trình bày được diễn biến các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 16 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé! 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 10 Bài 16 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 66 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 66 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 66 SGK Sinh học 10

Bài tập 9 trang 85 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 85 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 86 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 86 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 87 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 87 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 92 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 92 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 92 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 93 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 100 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 101 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 36 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 37 trang 102 SBT Sinh học 10

Bài tập 38 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 39 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 103 SBT Sinh học 10

Bài tập 46 trang 104 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 80 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 80 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 80 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 82 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 82 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 82 SGK Sinh học 10 NC

3. Hỏi đáp Bài 16 Chương 3 Sinh học 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON