ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 15 trang 87 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 tr 87 sách BT Sinh lớp 10

Cho sơ đồ quá trình quang hợp như sau:

Hãy cho biết A, B, C, D, E, F, X, Y là chất gì. Từ đó cho biết pha sáng và pha tối của quá trình quang hợp có mối quan hệ với nhau như thế nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

 
 
 • Chú thích cho các chữ A, B, X, C, D, E, F, X, Y:
  • A: H2O
  • B: O2
  • C: ATP
  • D: NADPH
  • E: ADP
  • F: NADP
  • X: CO2
  • Y: [CH2O]n
 • Mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối:
  • Pha sáng và pha tối của quang hợp tuy diễn ra trong không gian khác nhau nhưng có mối quan hộ chặt chẽ với nhau.
  • Pha sáng tổng hợp ATP, NADPH cung cấp cho pha tối để khử CO2 thành Cacbohiđrat.
  • Pha tối lại cung cấp ADP, NADP cho pha sáng để tái tạo ATP, NADPH. 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 87 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1