ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 5 tr 70 sách GK Sinh lớp 10

Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 
  • Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở màng talacoit của lục lạp.
  • Pha sáng tạo ra ATP và NADPH để cung cấp cho pha tối.

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 70 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1