ADMICRO
UREKA

Bài tập Thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 12 Bài 18

Bài tập Thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 12 Bài 18

Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Hoàn cảnh lịch sử:

 • Thế giới:
  • Hệ thống xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ.
  • Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1/10/1949).
 • Trong nước:
  • Nhiều nước công nhận độc lập và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
  • Mĩ hậu thuẫn cho Pháp và từng bước can thiệp sâu hơn vào chiến tranh ở Đông Dương.
  • Pháp thực hiện kế hoạch Rơve, nhằm tiến công Việt Bắc lần thứ hai, mong giành được thắng lợi để kết thúc chiến tranh.

2. Diễn biến:

 • Ngày 16/9/1950, quân ta mở đầu chiến dịch đánh vào Đông Khê.
 • Ngày 18/9/1950, Đông Khê thất thủ, Pháp điều động quân đội từ Bắc Bộ lên thực hiện cuộc “hành quân kép”:
  • Một cánh đánh từ Thất Khê lên nhằm chiến lại Đông Khê, mở lại đường số 4.
  • Một cánh tiến công từ Cao Bằng xuống gặp nhau ở Đông Khê.
 • Ngày 22/10/1950, Pháp rút chay, đường số 4 được giải phóng.

3. Kết quả:

 • Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8 nghìn tên địch.
 • Giải phóng một vùng biên giới Việt - Trung từ Cao Bằng tới Đình Lập.
 • Chọc thủng hành lang Đông - Tây của Pháp.
 • Kế hoạch Rơve bị phá sản.

4. Ý nghĩa:

 • Khai thông con đường liên lạc giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa.
 • Mở ra bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 12 Bài 18 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF