YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 100 SBT Lịch sử 12 Bài 18

Bài tập 6 trang 100 SBT Lịch sử 12 Bài 18

Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947
  • Kết quả:
   • Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6 000 địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 16 tàu chiến, ca nô, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn. Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.
   • Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược chuyển sang giai đoạn mới.
  • Ý nghĩa: Sau thất bại ở Việt Bắc, Pháp buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh ở Đông Dương, từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh lâu dài”, thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
 • Chiến dịch biên giới thu - đông năm 1950
  • Kết quả
   • Sau hơn một tháng, chiến dịch Biên Giới kết thúc thắng lợi.
   • Loại khỏi vòng chiến đấu 8.000 địch; giải phóng biên giới Việt - Trung với 35 vạn dân, khai thông con đường nối nước ta với các nước XHCN.
   • Chọc thủng “hành lang Đông - Tây” của Pháp, phá vỡ thế bao vây của Pháp.
   • Kế hoạch Rơ-ve phá sản.
  • Ý nghĩa
   • Con đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông.
   • Pháp bị động, lúng túng nhiều mặt.
   • Bộ đội ta trưởng thành, giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ ⇒ Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 100 SBT Lịch sử 12 Bài 18 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON