ADMICRO
UREKA

Bài tập Thảo luận 1 trang 135 SGK Lịch sử 12 Bài 18

Bài tập Thảo luận 1 trang 135 SGK Lịch sử 12 Bài 18

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Diễn biến:
  • Tháng 3/1947, Pháp cử Bôlae làm Cao ủy ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công căn cứ Việt Bắc, tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
  • Tháng 10/1947, Pháp mở chiến dịch tiến công Việt Bắc.
   • ⇒ Trước tình hình đó, Đảng ra chỉ thị "phải phá tan cuộc tân công mùa đông của giặc Pháp".
  • Tháng 11/1947, quân ta tiến công và bao vây Pháp ở hầu hết các mặt trận và giành được thắng lợi vào ngày 19/12/1947 bằng cuộc rút chạy của đại bộ phận quân Pháp.
 • Kết quả:
  • Thu được nhiều vũ khí, quân trang quân dụng của chúng, đánh chìm nhiều tàu chiến, ca nô.
  • Bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não, bộ đội chủ lực của ta ngày càng lớn mạnh.
 • Ý nghĩa:
  • Chuyển cuộc kháng chiến chống Pháp sang một giai đoạn mới.
  • Làm thất bại chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh", buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 135 SGK Lịch sử 12 Bài 18 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF