ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập Thảo luận 2 trang 133 SGK Lịch sử 12 Bài 18

Bài tập Thảo luận 2 trang 133 SGK Lịch sử 12 Bài 18

Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
 • Sau khi rút khỏi Hà Nội, cơ quan đầu não của Đảng được chuyển lên Việt Bắc để bào toàn lực lượng.
 • Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt:
  • Về chính trị:
   • Thành lập Ủy ban kháng chiến hành chính, thực hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc.
   • Thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt) để mở rộng và tập hợp lực lượng.
  • Về kinh tế: đề ra các chính sách nhằm duy trì, phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực.
  • Về quân sự: tăng cường tuyển chọn binh lính tham gia nhập ngũ chiến đấu.
  • Về văn hóa: tăng cường và phát triển phong trào bình dân học vụ. Duy trì giảng dạy và học tập ở các bậc học trong hoàn cảnh chiến tranh.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 133 SGK Lịch sử 12 Bài 18 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1