ADMICRO
UREKA

Bài tập Thảo luận 1 trang 133 SGK Lịch sử 12 Bài 18

Bài tập Thảo luận 1 trang 133 SGK Lịch sử 12 Bài 18

Cuộc chiến đấu của quân dân ta trong những tháng đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp diễn ra như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Cuộc chiến đấu của quân và dân ta trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thu hút nhiều thành phần tham gia.
  • Ở Hà Nội:
    • Nhân dân đã tận dụng mọi đồ vật có thể dùng được làm cản trở quá trình tiến công của Pháp, tiến hành xây dựng các căn cứ an toàn để bảo vệ lực lượng.
    • Ngày 17/2/1947, quân ta rút khỏi vòng vây của địch ra căn cứ an toàn.
  • Ở các đô thị khác như: Bắc Ninh, Nam Định, Huế, Đà Nẵng... quân dân ta đã bao vây, tiến công và tiêu diệt được nhiều tên địch.
  • Cuộc chiến đấu của quân dân ta những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp đã tạo điều kiện cho cả nước đi vào kháng chiến lâu dài.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 133 SGK Lịch sử 12 Bài 18 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF