YOMEDIA

yeji itzy's Profile

yeji itzy

yeji itzy

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 204
Điểm 1012
Kết bạn

Hoạt động gần đây (272)

Điểm thưởng gần đây (222)

  • yeji itzy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 14 giờ
  • yeji itzy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 15 giờ
  • yeji itzy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 15 giờ
  • yeji itzy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 15 giờ
  • yeji itzy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 18 giờ
  • yeji itzy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 18 giờ
  • yeji itzy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 20 giờ
  • yeji itzy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 20 giờ
  • yeji itzy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • yeji itzy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 ngày