AMBIENT

Nguyễn Vũ Hải Thắng's Profile

Nguyễn Vũ Hải Thắng

Nguyễn Vũ Hải Thắng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 122
Điểm 596
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (126)

Điểm thưởng gần đây (123)

  • Nguyễn Vũ Hải Thắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Vũ Hải Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Vũ Hải Thắng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Vũ Hải Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Vũ Hải Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Vũ Hải Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Vũ Hải Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Vũ Hải Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Vũ Hải Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Vũ Hải Thắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần