Yuuki Asuna's Profile

Yuuki Asuna

Yuuki Asuna

01/01/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 80
Điểm 483
Kết bạn

Bạn bè (14)

Hoạt động gần đây (158)

 • Yuuki Asuna đã đặt câu hỏi: Mai kt rùi giúp mk với! Cách đây 3 tuần

  Trẻ em có mấy quyền cơ bản? Theo em quyền nào là quan trọng nhất? Vì sao?

   

 • Yuuki Asuna đã đặt câu hỏi: Mai kt rùi giúp mk với! Cách đây 3 tuần

  Trẻ em có mấy quyền cơ bản? Theo em quyền nào là quan trọng nhất? Vì sao?

   

 • Yuuki Asuna đã đặt câu hỏi: Giúp với!!! Cách đây 1 tháng

  Hãy trình bày sự phát triển của hat trần-cây thông (lưu ý ko vẽ sơ đồ)

 • Yuuki Asuna đã đặt câu hỏi: Giúp với!!! Cách đây 1 tháng

  Hãy trình bày sự phát triển của hat trần-cây thông (lưu ý ko vẽ sơ đồ)

 • Yuuki Asuna đã đặt câu hỏi: Giúp với!!! Cách đây 1 tháng

  Hãy trình bày sự phát triển của hat trần-cây thông (lưu ý ko vẽ sơ đồ)

 • Yuuki Asuna đã đặt câu hỏi: Giúp với!!! Cách đây 1 tháng

  Hãy trình bày sự phát triển của hat trần-cây thông (lưu ý ko vẽ sơ đồ)

 • Yuuki Asuna đã đặt câu hỏi: help me! help me! Cách đây 2 tháng

  Đề bài: Em hãy tả lại ngôi trường mà em đang học.

 • Yuuki Asuna đã trả lời trong câu hỏi: Miêu tả chân dung một người bạn của em Cách đây 2 tháng

  Bạn nói đúng. MK nêu ý kiến ở trên chẳng thấy ai nói gì cả.

 • Yuuki Asuna đã trả lời trong câu hỏi: toán học lớp 6 Cách đây 2 tháng

  Bạn nói rõ đc ko? Theo mk hiểu thì đúng ko đc tick đâu ai muốn thì có thể like câu trả lời của người khác và người đó đc cộng 1 điểm (hình như vậy)

 • Yuuki Asuna đã trả lời trong câu hỏi: Help me please Cách đây 2 tháng

Điểm thưởng gần đây (150)

 • Yuuki Asuna: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Yuuki Asuna: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Yuuki Asuna: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Yuuki Asuna: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Yuuki Asuna: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Yuuki Asuna: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Yuuki Asuna: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Yuuki Asuna: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Yuuki Asuna: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Yuuki Asuna: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng