Đỗ Hương Lan's Profile

Đỗ Hương Lan

Đỗ Hương Lan

01/01/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 30
Điểm 200
Kết bạn

Bạn bè (6)

Hoạt động gần đây (47)

 • Đỗ Hương Lan đã trả lời trong câu hỏi: máy bị đơ b Cách đây 1 ngày

  Chắc chẳng sao đâu bạn. surprisecheeky

 • Đỗ Hương Lan đã trả lời trong câu hỏi: Hộ mik cái Cách đây 2 ngày

  A. What are you doing? (trang 93-94-95-96 SBT Tiếng Anh 6)

  1. (trang 93 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. Use am/ is/ are + one of these verbs

  b) is working           c) is swimming

  d) is cookinge           e) is washing

  f) are waiting           g) is eating

  h) are traveling           i) are flying

  j) is walking

  2. (trang 93-94 SBT Tiếng Anh 6): What is the difference between picture A and picture B? Write two sentences each time. Use is/are + v-ing.

  b) In A the girl is riding a bike. In B the boy is walking.

  c) In A the girl is running. In B the boy is swimming.

  d) In A the girl is eating. In B the boy is reading.

  e) In A the man is waiting for a bus. In B the girls are waiting for a train.

  f) In A the girl is riding a bike. In B the boy is riding a motorbike.

  3. (trang 94 SBT Tiếng Anh 6): Read the answers. Write a question for each answer, using the cues.

  a) Who is that?

  b) What does she do?

  c) Where is she going?

  d) How is she traveling?

   

  4. (trang 94 SBT Tiếng Anh 6): Write five sentences about what each student in the class is doing.

  a) Minh is learning English.

  b) Phuong is listening to music.

  c) Ha is playing games.

  d) Trang is reviewing lessons.

  e) Hoang is sleeping.

  5. (trang 95 SBT Tiếng Anh 6): Write the -ing form of the verbs.

  a) doing           b) playing           c) washing

  d) listening      e) having             f) brushing

  g) going           h) watching         i) eating

  j) taking           k) living               l) reading

  m) waiting       n) walking          o) singing

  6. (trang 95 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences, using the verbs in exercise 5.

  a) walking           b) playing

  c) reading           d) singing

  e) eating           f) going

  g) watching           h) brushing

  i) living           j) washing

  7. (trang 95-96 SBT Tiếng Anh 6): Write questions.

  a) Where are they walking?

  b) What is Nga reading?

  c) Why is your sister going to the hospital?

  d) How is Mr. Tan going to work?

  e) Who are we waiting for?

  f) Where are her children playing?

  Mik chỉ làm phần A thui. Các phần khác bạn tự làm nhé

   

 • Đỗ Hương Lan đã trả lời trong câu hỏi: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 Cách đây 2 ngày

  =45

 • Đỗ Hương Lan đã trả lời trong câu hỏi: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 Cách đây 2 ngày

  =45

 • Đỗ Hương Lan đã trả lời trong câu hỏi: mọi người trả lời giùm Cách đây 2 ngày

  =55

 • Đỗ Hương Lan đã trả lời trong câu hỏi: đố vui ahihi Cách đây 2 ngày

  =0

 • Đỗ Hương Lan đã trả lời trong câu hỏi: Sinh học lớp 6 Cách đây 4 ngày

  ko thuộc gân lưới

 • Đỗ Hương Lan đã trả lời trong câu hỏi: Sinh học 6 Cách đây 4 ngày

  Khó vậy bạn!

 • Đỗ Hương Lan đã trả lời trong câu hỏi: THÍ NHIỆM NHÂN GIỐNG Cách đây 4 ngày

  Bạn lấy câu này ở đâu vậy? Sao mình hổng thấy câu này trong sách?

   

 • Đỗ Hương Lan đã trả lời trong câu hỏi: Can you help me? Cách đây 4 ngày

  + Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối 2 ngày.

       + Dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả 2 mặt.

       + Đặt chậu cây đó ngoài sáng (nơi có nắng gắt) từ 4- 6.

       + Ngắt chiếc lá, bỏ băng giấy đen và cho vào cồn 90o đun sôi cách thủy để tẩy hết chất diệp lục ở lá.

       + Rửa sạch lá trong cốc nước ấm, bỏ lá vào cốc đựng thuốc thử tinh bột (dung dịch iốt loãng).

  Kết quả: dựa vào phản ứng màu của tinh bột với i-ôt (tạo hợp chất có màu xanh tím ). Chỗ lá cây không bịt giấy đen có màu  xanh tím, chỗ bịt giấy đen (không thu nhận ánh sáng) không có tinh bột nên không bị biến màu, nghĩa là lá cây chỉ chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.

   


   

Điểm thưởng gần đây (52)

 • Đỗ Hương Lan: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
 • Đỗ Hương Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
 • Đỗ Hương Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
 • Đỗ Hương Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
 • Đỗ Hương Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
 • Đỗ Hương Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
 • Đỗ Hương Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
 • Đỗ Hương Lan: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
 • Đỗ Hương Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
 • Đỗ Hương Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày