ON
YOMEDIA

BLACKPINK 's Profile

BLACKPINK

BLACKPINK

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 28
Điểm 140
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (39)

  • BLACKPINK : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • BLACKPINK : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • BLACKPINK : câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • BLACKPINK : thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • BLACKPINK : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • BLACKPINK : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • BLACKPINK : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • BLACKPINK : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • BLACKPINK : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • BLACKPINK : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1