Nguyễn Thị Mai Anh's Profile

Nguyễn Thị Mai Anh

Nguyễn Thị Mai Anh

03/09/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Nguyễn Thị Mai Anh đã trả lời trong câu hỏi: toán học lớp 5 Cách đây 3 tháng

          Đổi: 60cm = 0,0006km

          Số vòng bánh xe quay được là: 3,768 : 0,0006 = 6280 ( vòng )

          Vậy để đi quãng đường đó bánh xe phải quay 6280 vòng

 • Nguyễn Thị Mai Anh đã trả lời trong câu hỏi: test cau hoi toan lop 3 Cách đây 3 tháng

  Số lớn nhất có 3 chữ số là 999

 • Nguyễn Thị Mai Anh đã trả lời trong câu hỏi: toán học lớp 2 Cách đây 3 tháng

  Số thứ hai là 7

 • Nguyễn Thị Mai Anh đã trả lời trong câu hỏi: huofnufhuf Cách đây 3 tháng

  222223 + 4556689990 = 4556912213

 • Nguyễn Thị Mai Anh đã đặt câu hỏi: Hình học nâng cao Cách đây 3 tháng