ON
YOMEDIA

Chu Chu's Profile

Chu Chu

Chu Chu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3288
Điểm 16106
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (3301)

Điểm thưởng gần đây (3324)

  • Chu Chu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Chu Chu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Chu Chu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Chu Chu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chu Chu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chu Chu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Chu Chu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Chu Chu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Chu Chu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Chu Chu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1