YOMEDIA

What is my name?'s Profile

What is my name?

What is my name?

01/05/1998

Số câu hỏi -2
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (221)

 • What is my name? đã đặt câu hỏi: Toán 12!!! Cách đây 4 năm

  Gọi H là hình biểu diễn tập hợp các số phức z trong mặt phẳng tọa độ Oxy sao cho Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án, và số phức z có phần ảo không âm. Tính diện tích hình H.

  Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập Toán 12 có đáp án

 • What is my name? đã đặt câu hỏi: Lịch sử 7!!! Cách đây 4 năm

  “Nước Đại Việt ta thực sự là một nước văn hiến”. Câu nói đó của:

  A. Nguyễn Trãi.

  B. Trần Nguyên Đán.

  C. Trần Quốc Tuấn.      

  D. Trần Nhân Tông.

 • What is my name? đã đặt câu hỏi: Lịch sử 7!!! Cách đây 4 năm

  Nền văn hoá Đại Việt thời Lí - Trần - Hồ thường được gọi là văn hoá gì?

  A. Văn hoá sông Hồng.

  B. Văn hoá Đại Việt.

  C. Văn hoá Thăng Long.

  D. Văn hoá Việt Nam.

 • What is my name? đã đặt câu hỏi: Lịch sử 7!!! Cách đây 4 năm

  Sự bùng nỗ các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa sau thế kỉ XIV chứng tỏ:

  A. Nhà nước đã suy yếu, không đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đất nước.

  B. Nông dân đã giác ngộ và có ý thức dân tộc.

  C. Sự sụp đổ của nhà Trần là không thể tránh khỏi.

  D. Câu A và B đúng.

 • What is my name? đã đặt câu hỏi: Lịch sử 7!!! Cách đây 4 năm

  Tình hình chính trị và kinh tế của nước Đại Việt dưới thời Lý - Trần:

  A. Chính trị ổn định, kinh tế chậm phát triển.

  B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khan.

  C. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển.

  D. Chính trị chưa ổn định nhưng kinh tế đã phát triển thịnh đạt.

 • What is my name? đã đặt câu hỏi: Lịch sử 7!!! Cách đây 4 năm

  Năm 1246, nhà Trần định lệ thi thái học sinh (tiến sĩ) mấy năm một lần?

  A. 5 năm một lần.

  B. 6 năm một lần.

  C. 7 năm một lần.

  D. 8 năm một lần.

 • What is my name? đã đặt câu hỏi: Lịch sử 7!!! Cách đây 4 năm

  Thời Trần, quân các lộ ở đồng bằng gọi là:

  A. Quân địa phương.

  B. Hương binh.

  C. Phiên binh.   

  D. Chính binh.

 • What is my name? đã đặt câu hỏi: Lịch sử 7!!! Cách đây 4 năm

  Tháng 4 năm 1288 đã diễn ra sự kiện lịch:

  A. Ba vạn quân Mông cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy xâm lược nước ta.

  B. 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan làm tổng chỉ huy xâm lược nước ta.

  C. Quân ta phản công đánh đuổi quân Nguyên ra khỏi đất nước.

  D. Chiến thắng Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên lần thứ ba.

 • What is my name? đã đặt câu hỏi: Lịch sử 7!!! Cách đây 4 năm

  Nội dung nào dưới đây nói lên đường lối kháng chiến chống Mông - Nguyên của vua tôi nhà Trần?

  A. Phản công ngay khi chúng vào nước ta.

  B. Phòng ngự và phản công giành thắng lợi quyết định.

  C. Phòng ngự đánh lâu dài.

  D. Đánh lâu dài làm cho địch suy yếu và đánh đòn quyết định.

 • What is my name? đã đặt câu hỏi: Lịch sử 7!!! Cách đây 4 năm

  Dưới thời Lý - Trần - Hồ, nhân dân ta phải đương đầu với các thể lực ngoại xâm nào của Trung Quốc?

  A. Quân Tống, quân Thanh, quân Minh.

  B. Quân Đường, quân Tống, quân Minh.

  C. Quân Hán, quân Tống, quân Minh.

  D. Quân Tống, quân Mông - Nguyên, quân Minh.

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

ON