Uoza Juvia's Profile

Uoza Juvia

Uoza Juvia

13/03/2007

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 159
Điểm 816
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (168)

Điểm thưởng gần đây (197)

  • Uoza Juvia: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Uoza Juvia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Uoza Juvia: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Uoza Juvia: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Uoza Juvia: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Uoza Juvia: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Uoza Juvia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Uoza Juvia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Uoza Juvia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Uoza Juvia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng