YOMEDIA

Yuuki Ai's Profile

Yuuki Ai

Yuuki Ai

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 162
Điểm 833
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (171)

Điểm thưởng gần đây (202)

  • Yuuki Ai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Yuuki Ai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Yuuki Ai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Yuuki Ai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Yuuki Ai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Yuuki Ai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Yuuki Ai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Yuuki Ai: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Yuuki Ai: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Yuuki Ai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm