AMBIENT

Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên 's Profile

 Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên

Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên

01/01/1970

Số câu hỏi 15
Số câu trả lời 222
Điểm 1064
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (240)

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Chọn từ có cách phát âm khác các từ còn lại: A.Hot B.pot C.sport Cách đây 6 ngày

  1c

  2c

  3a

  4a

  5b

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Biến thái hoàn toàn là gì ? Cách đây 6 ngày

  Biến thái hoàn toàn: Con non khác hẳn với con mẹ về kiểu hình ngoài. Vòng đời chủ yếu đều bắt đầu từ trứng, đến nhộng, một số sinh vật có thêm vòng kén, ấu trùng 2... rồi trưởng thành. Biến thái hoàn toàn chỉ gặp ở côn trùng và lưỡng cư.
  Biến thái không hoàn toàn: đa số ở các loài sinh vật. Con non giống hệt con mẹ, chỉ khác về kích thước, hoặc một số chi tiết nhỏ như không có cánh, chưa có lông...

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Nêu tác dụng của phân bón ? Cách đây 6 ngày

  giúp đất màu mỡ cây trồng phát triển

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Phân bón hữu cơ chia ra làm mấy loại? Cách đây 6 ngày

  3

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: ACE kiếm điểm Cách đây 6 ngày

  Tác hại của sâu bệnh làm giảm chất lượng nông sản, giảm năng suất cây trồng, sâu bệnh làm ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của cây trồng

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: ACE kiếm điểm Cách đây 6 ngày

  Biến thái côn trùng là sự thay đổi cấu tạo, hình thái của côn trùng trong vòng đời, gồm biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: ACE kiếm điểm Cách đây 6 ngày

  Bệnh cây là trạng thái không bình thường của cây do vi sinh vật gây hại hoặc điều kiện sống bất lợi gây nên

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: ACE kiếm điểm Cách đây 6 ngày

  khi bị sâu phá hoại cây biến đỏi về hình thái cấu tạo màu sắc .... .

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Thao tác nhậm hàm có mấy bước ? Cách đây 6 ngày

  3

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Thanh trạng thái dùng để làm gì? Cách đây 6 ngày

  dùng để hiển thị nội dung thông tin

Điểm thưởng gần đây (242)

 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên : thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên : thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
 • Duy Phúc 2k7/Nam Hương 1/Thanh Ninh/H:Phú Bình/Tp:Thái Nguyên : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày