ON
YOMEDIA

Hk DP'kseven's Profile

Hk DP'kseven

Hk DP'kseven

01/01/1970

Số câu hỏi 21
Số câu trả lời 853
Điểm 4010
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (911)

Điểm thưởng gần đây (934)

 • Hk DP'kseven: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Hk DP'kseven: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Hk DP'kseven: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Hk DP'kseven: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Hk DP'kseven: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Hk DP'kseven: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Hk DP'kseven: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Hk DP'kseven: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Hk DP'kseven: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Hk DP'kseven: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng

 

1=>1