ON
YOMEDIA

Phạm Minh Thư's Profile

Phạm Minh Thư

Phạm Minh Thư

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 103
Điểm 505
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (115)

 • Phạm Minh Thư đã đặt câu hỏi: Lịch sử 6.... Cách đây 1 năm

  Câu 4: Dựa vào đâu để biết và dựng lại Lịch sử?

  • A. Khoa học
  • B. Tư liệu lịch sử                                                                                                                                           
  • C. Tư liệu chữ viết và tư liệu truyền miệng
  • D. Tất cả đều đúng

   

 • Phạm Minh Thư đã kết bạn Hello Bro! Cách đây 1 năm
 • Phạm Minh Thư đã trả lời trong câu hỏi: Đặt câu với cặp quan hệ từ Chẳng những ... mà còn... Cách đây 1 năm

  chẳng những em không học giốt mà còn đứng nhất lớp

   

 • Phạm Minh Thư đã đặt câu hỏi: Lịch sử 6............. Cách đây 1 năm

  Câu 3: Ai là chủ thể sáng tạo ra lịch sử?

  A. Con người

  B. Thượng đế

  C. Vạn vật

  D. Chúa trời

 • Phạm Minh Thư đã đặt câu hỏi: Lịch sử 6.... Cách đây 1 năm

  Câu 2: Lịch sử mà chúng ta học tập và nghiên cứu có nội dung gì?

  A. Quá khứ loài người

  B. Là toàn bộ hoạt động của loài người từ khi xuất hiện đến nay

  C. Là những gì đã xảy ra và đang xảy ra của loài người

  D. Là những gì xảy ra và sẽ xảy ra của loài người

 • Phạm Minh Thư đã đặt câu hỏi: Lịch sử 6...... Cách đây 1 năm

  Câu 1: yếu tố quan trọng của một sự kiện lịch sử là gì?                                      
  A. Không gian
  B. Thời gian và không gian
  C. Thời gian
  D. Kết quả của sự kiện

 • Phạm Minh Thư đã trả lời trong câu hỏi: Làm giúp mình đề thi trong hình nhé. Cách đây 1 năm

  A

 • Phạm Minh Thư đã trả lời trong câu hỏi: ACE kiếm điểm Cách đây 2 năm

  đúng vậy

 • Phạm Minh Thư đã đặt câu hỏi: ACE kiếm điểm Cách đây 2 năm

  cái ứng dụng lừa đảo này cứ thấy nick tôi đứng xếp hạng là thứ 7 nó lại khóa( cái nick Phạm Minh Quân ý) trong khi tôi chẳng làm gì sai

Điểm thưởng gần đây (132)

 • Phạm Minh Thư: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Phạm Minh Thư: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Phạm Minh Thư: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phạm Minh Thư: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phạm Minh Thư: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phạm Minh Thư: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phạm Minh Thư: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phạm Minh Thư: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Phạm Minh Thư: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phạm Minh Thư: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 1 Sơ lược về môn Lịch sử) (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1