YOMEDIA
NONE

Tìm STNnhỏ nhất có 3 chữ số sao cho chia 14 dư 5, chia 13 dư 8

tìm STN nhỏ nhất có 3 chữ số sao cho chia 14 dư 5, chia 13 dư 8

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • gọi stn cần tìm là a , ta có:

  a:14 dư 5\Rightarrow a-5\vdots 14 \Rightarrow a-5+140 \vdots 14 hay a+135 \vdots14

  a: 13 dư 8 \Rightarrow a-8 \vdots 13 \Rightarrow a-8+143\vdots 13 hay a+ 135 \vdots 13

  \Rightarrow a+135 \vdots 13,14 \Rightarrow a+ 135 \in BC(13,14)

  mà a nhỏ nhất nên a+135 \in BCNN(13,14)= 13.14 = 182

  a+135= 182

  a        = 182-135

  a= 47

  vậy stn cần tìm là 47

    bởi trần minh Quân 20/04/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON