ON
ADMICRO

Thái Minh Khôi's Profile

Thái Minh Khôi

Thái Minh Khôi

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 940
Điểm 5232
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (959)

Điểm thưởng gần đây (1256)

  • Thái Minh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 10 Hóa trị) (+2đ) Cách đây 20 giờ
  • Thái Minh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 9 Công thức hóa học) (+3đ) Cách đây 20 giờ
  • Thái Minh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 6 Đơn chất và hợp chất Phân tử) (+3đ) Cách đây 20 giờ
  • Thái Minh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 3 Chuyển động đều - Chuyển động không đều) (+1đ) Cách đây 21 giờ
  • Thái Minh Khôi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 ngày
  • Thái Minh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 5 Pháp luật và kỷ luật) (+2đ) Cách đây 2 ngày
  • Thái Minh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 4 Giữ chữ tín) (+3đ) Cách đây 2 ngày
  • Thái Minh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 3 Tôn trọng người khác) (+3đ) Cách đây 2 ngày
  • Thái Minh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 2 Liêm khiết) (+3đ) Cách đây 2 ngày
  • Thái Minh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 1 Tôn trọng lẽ phải) (+3đ) Cách đây 2 ngày

 

1=>1