Nguyễn Đình Khải's Profile

Nguyễn Đình Khải

Nguyễn Đình Khải

10/02/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 159
Điểm 725
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (179)

Điểm thưởng gần đây (214)

  • Nguyễn Đình Khải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Đình Khải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Đình Khải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Đình Khải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Đình Khải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Đình Khải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Đình Khải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Đình Khải: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Đình Khải: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đình Khải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng