ON
YOMEDIA

Phan Trần Anh Khôi's Profile

Phan Trần Anh Khôi

Phan Trần Anh Khôi

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 50
Điểm 259
Kết bạn

Hoạt động gần đây (83)

 • Phan Trần Anh Khôi đã đặt câu hỏi: Địa lý lớp 7 Cách đây 9 tháng

  Nêu khái niệm chuỗi đô thị. Điều kiện để hình thành chuỗi đô thị

 • Phan Trần Anh Khôi đã trả lời trong câu hỏi: Tìm trọng âm Cách đây 1 năm

  1B

  2B

 • Phan Trần Anh Khôi đã trả lời trong câu hỏi: Nêu khái niệm về ca dao, dân ca Cách đây 1 năm

  ca dao là lời thơ của dân ca

 • Phan Trần Anh Khôi đã trả lời trong câu hỏi: Giải giùm mình nhé Cách đây 2 năm

  x^8

 • Phan Trần Anh Khôi đã kết bạn Gia Phuc Cách đây 2 năm
 • Phan Trần Anh Khôi đã trả lời trong câu hỏi: Vì sao ta nhìn thấy một vật? Cách đây 2 năm

  C

 • Phan Trần Anh Khôi đã kết bạn Vũ Đặng Hiền Cách đây 2 năm
 • Phan Trần Anh Khôi đã trả lời trong câu hỏi: Sắp xếp câu tiếng anh Cách đây 2 năm

  It is good for everyone

 • Phan Trần Anh Khôi đã trả lời trong câu hỏi: Answer about you Cách đây 2 năm

  1.There are 31 students in my class

  2.I go to school by bike

 • Phan Trần Anh Khôi đã trả lời trong câu hỏi: Sắp xếp câu tiếng anh Cách đây 2 năm

  I live in Ha Noi.

Điểm thưởng gần đây (66)

 • Phan Trần Anh Khôi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • Phan Trần Anh Khôi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Phan Trần Anh Khôi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Trần Anh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 7 - Names and Addresses) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Trần Anh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 7 - Friends) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Trần Anh Khôi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Trần Anh Khôi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Trần Anh Khôi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Trần Anh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 11 Bài luyện tập 2) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Phan Trần Anh Khôi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 2 Chất) (+3đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1