Nguyễn Đức Thái's Profile

Nguyễn Đức Thái

Nguyễn Đức Thái

23/12/2007

THPT Nguyễn Hiền

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 67
Điểm 291
Kết bạn

Bạn bè (9)

Hoạt động gần đây (91)

Điểm thưởng gần đây (87)

  • Nguyễn Đức Thái: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Đức Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đức Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đức Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đức Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đức Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đức Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đức Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đức Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Đức Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng