nghiêm tiến ngọc's Profile

nghiêm tiến ngọc

nghiêm tiến ngọc

22/02/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 516
Điểm 2506
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (534)

Điểm thưởng gần đây (511)

  • nghiêm tiến ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • nghiêm tiến ngọc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • nghiêm tiến ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • nghiêm tiến ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • nghiêm tiến ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • nghiêm tiến ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • nghiêm tiến ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • nghiêm tiến ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • nghiêm tiến ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • nghiêm tiến ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần