ON
ADMICRO

nghiêm tiến ngọc's Profile

nghiêm tiến ngọc

nghiêm tiến ngọc

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 515
Điểm 2508
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (534)

Điểm thưởng gần đây (522)

  • nghiêm tiến ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • nghiêm tiến ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • nghiêm tiến ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • nghiêm tiến ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • nghiêm tiến ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • nghiêm tiến ngọc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
  • nghiêm tiến ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 3 Sự điện li của nước, pH và chất chỉ thị Axit, bazơ) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • nghiêm tiến ngọc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
  • nghiêm tiến ngọc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • nghiêm tiến ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1