YOMEDIA

Nguyễn Đức Việt's Profile

Nguyễn Đức Việt

Nguyễn Đức Việt

01/01/1970

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 21
Điểm 143
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (43)

Điểm thưởng gần đây (46)

  • Nguyễn Đức Việt: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Đức Việt: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Đức Việt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Đức Việt: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Đức Việt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Đức Việt: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Đức Việt: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Đức Việt: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Đức Việt: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Đức Việt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1