Nguyễn Hải Phong's Profile

Nguyễn Hải Phong

Nguyễn Hải Phong

14/12/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 221
Điểm 1026
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (244)

Điểm thưởng gần đây (288)

  • Nguyễn Hải Phong: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Hải Phong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Hải Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Hải Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Hải Phong: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Hải Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Hải Phong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Hải Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Hải Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Hải Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng