YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 32 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 32 Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp các em học sinh biết xây dựng sự chuyển đổi giữa các loại chất và cụ thể hoá thành dãy chuyển đổi cụ thể và ngược lại. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự chuyển đổi đó; Biết vận dụng bảng tuần hoàn; Làm các bài toán xác định nguyên tố hoặc công thức hợp chất, toán dung dịch,

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF