YOMEDIA

Bài tập 5 trang 103 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 103 sách GK Hóa lớp 9

a) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32g oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4g chất rắn.

b) Chất khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch nước vôi trong có dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

\(n_{Fe} = \frac{22,4}{56} = 0,4 \ mol\)

Giả sử công thức phân tử oxit sắt là FexOy.

Câu a:

Phương trình phản ứng:

FexOy + yCO → xFe + yCO2

\(n_{Fe_{x}O_{y}} = \frac{32 }{(56x +16y)}\)

Có 1 mol FexOy tạo ra x mol Fe.

Dựa vào phương trình trên ta có: 32x = (56x + 16y) . 0,4

Giải ra ta có x : y = 2 : 3. Suy ra công thức oxit sắt là Fe2O3.

Câu b:

Phương trình phản ứng:

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

\(n_{CO_{2}} = \frac{0,4 \times 3 }{2} = 0,6 \ mol\)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

nCaCO3 = 0,6 mol.

mCaCO3 = 0,6 x 100 = 60g.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 103 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Kim Ngan

  Cho một muối phi kim phân nhóm chính VII của kim loại M ( có hoá trị II ), lấy 8,1g muối đó hoà tan vào nước tạo thành dung dịch A và chia dung dịch A làm 3 phần bằng nhau

  Phần 1: cho tác dụng vs dung dịch AgNO3 thu được 5,7g kết tủa

  Phần 2: cho tác dụng vs dung dịch NaOH kết tủa thu được đem nung đến khối lượng ko đổi thu được 1,6g chất rắn

  Phần 3: nhúng thanh kim loại M vào dung dịch, khi phản ứng kết thúc lấy ra lâu và làm khô thấy thanh kim loại nặng thêm 0,16g ( biết kim loại M sinh ra đều bám vào kim loại B)

  a) Xác định khối lượng MX2

  b) Xác định kim loại B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA