YOMEDIA

Bài tập 32.4 trang 40 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.4 trang 40 SBT Hóa học 9

Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định ?

a) Zn, Ne 

b) H, S 

c) Br, Be 

d) O, Na

e) K, Kr

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.4

Những cặp nguyên tố dễ kết hợp với nhau để tạo thành hợp chất ổn định:

b) H, S cho hợp chất H2

d) O, Na cho hợp chất Na2O

c) Br, Be cho hợp chất BeBr2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.4 trang 40 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Co Nan

  Tìm tên kim loại A

  bởi Co Nan 24/03/2019

  Hòa tan hết 1,89 g kim loại A chưa biết hóa trị bằng dung dịch HCL, sau phản ứng thu được 2,352 lít Hidro. Tìm tên kim loại A.

  ae giúp tui với đang cần gấp tui tick cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>