YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.8 trang 41 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.8 trang 41 SBT Hóa học 9

Một nguyên tố X tạo được các hợp chất sau: XH3, X205. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X cùng nhóm với

A. agon   

B. nitơ 

C. oxi    

D. flo

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.8

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.8 trang 41 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON