YOMEDIA

Bài tập 32.1 trang 40 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.1 trang 40 SBT Hóa học 9

Ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau :

a) Dung dịch CuSO4 (dư).

b) Dung dịch AgNO3 (dư).

c) Dung dịch FeSO4 (dư).

Viết các phương trình hoá học. Kim loại nào thu được trong mỗi trường hợp ?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.1

- Kim loại Cu thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe vào dung dịch CuSO4 dư

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu ↓

Fe + CuSO4 → FeSO+ Cu ↓

- Kim loại Ag thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe vào dung dịch AgNO3 dư:

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag ↓

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag ↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

- Kim loại Fe và Cu thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe vào dung dịch FeSO4 dư :

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe ↓

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.1 trang 40 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nhat nheo

  câu 1: Viết 5 pt điều chế Al2O3.

  Câu 2: Viết pt điều chế FexOy theo 3 cách.(Nhiệt phân tất cả các muối)

  Câu 3: Viết 3 pt điều chế FeCl2.

  Câu 4: Viết các oxit có thể có của các phi kim sau: F, Cl, Br, I, N, S, P, C, H, O, Si

  Câu 5: viết 14 pt điều chế Cl2 và 3 cách điều chế C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>