YOMEDIA
UREKA

Bài tập 32.15 trang 42 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.15 trang 42 SBT Hóa học 9

Cho 8 gam một oxit (có công thức XO3) tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 14,2 gam muối khan.Tính nguyên tử khối của X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.15

Gọi nguyên tử khối của nguyên tố X cũng là X.

Phương trình hoá học :

XO3 + 2NaOH → Na2XO4 + H2O

(X + 48) gam   (46 + X + 64) gam

8 gam   14,2 gam

8(46 +X + 64) = 14,2(X + 48)

Giải ra ta có X = 32. Nguyên tố X là lưu huỳnh (S).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.15 trang 42 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON