AMBIENT

Bài tập 32.6 trang 41 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.6 trang 41 SBT Hóa học 9

Trong phòng thí nghiệm có 3 lọ mất nhãn đựng ba chất bột trắng là: BaC03, NaCl, Na2C03. Làm thế nào để nhận ra hoá chất trong mỗi lọ với điều kiện chỉ dùng thêm dung dịch HCl loãng ?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.6

- Lần lượt cho 3 chất vào 3 ống nghiệm đựng dung dịch HCl, nếu chất nào tan và có khí bay ra là Na2CO3, BaCO3 và chất nào tan mà không có khí bay ra là NaCl.

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO+ H2O (1)

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O (2)

- Sau đó hoà tan một ít Na2C03 và BaC03 vào nước. Chất nào tan trong nước là Na2C03

Chất không tan trong nước là BaC03.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.6 trang 41 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • minh dương

  Dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2 M

  a,Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch thu được

  b,tính khối lượng kết tủa khi cho BaCl2 dư vào dung dịch sau khi hấp thụ CO2.

  Mọi người giúp mk vớibucminh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>