YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.21 trang 42 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.21 trang 42 SBT Hóa học 9

Cho 8,3 gam hỗn hợp hai kim loại đệu có hoá trị III là X và Y (có tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng vừa đủ với 6,72 lít khí clo. Sau đó hoà tan toàn bộ muối tạo ra trong nước (dư) được 250 ml dung dịch. Xác định hai kim loại và nồng độ mol mỗi muối trong dung dịch thu được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.21

Kí hiệu X,Y cũng là nguyên tử khối của 2 kim loại, số mol của 2 kim loại là a

2X   + 3Cl2 t→   2XCl3

a mol   3a/2 mol     a mol

2Y    + 3Cl2 t→   2YCl3

a mol    3a/2 mol    a mol

Theo phương trình hóa học trên và dữ liệu đề bài, ta có :

\(\frac{{3a}}{2} + \frac{{3a}}{2} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\) mol ⇒ a = 0,1 mol

Xa + Ya = 8,3 → 0,1(X + Y) = 8,3 → X + Y = 83

Vậy X = 56 (Fe) và Y = 27 (Al)

CM (AlCl3) = CM (FeCl3) = 0,1 : 0,25 = 0,4M

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.21 trang 42 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON