AMBIENT

Bài tập 32.16 trang 42 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.16 trang 42 SBT Hóa học 9

Hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và có tổng số điện tích hạt nhân là 16.

a) Xác định tên các nguyên tố X và Y

b) Cho biết vị trí của 2 nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.16

\(\left\{ \begin{array}{l}
{Z_X} - {Z_Y} = 8\\
{Z_X} + {Z_Y} = 16
\end{array} \right. \to {Z_X} = 12(Mg);{Z_Y} = 4(Be)\)

Tên nguyên tố X là magie, nguyên tố Y là beri.

b) Nguyên tố Mg ở chu kì 3 nhóm IIA.

Nguyên tố Be ở chu kì 2 nhóm IIA.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.16 trang 42 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>