AMBIENT

Bài tập 32.17 trang 42 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.17 trang 42 SBT Hóa học 9

Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm N2, CO và CO2, biết rằng khi cho 10,0 lít (ở đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dư nước vôi, rồi cho qua đồng(II) oxit dư đốt nóng thì thu được 5 gam kết tủa và 3,2 gam đồng.

Nếu cũng lấy 10,0 lít (ở đktc) hỗn hợp khí đó cho đi qua ống đồng(II) oxit dư đốt nóng, rồi đi qua một lượng dư nước vôi trong thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.17

Phương trình hóa học của phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CuO + CO to→ CO2 + Cu

nCaCO3 = 5 : 100 = 0,05 mol

nCu = 3,2 : 64 = 0,05 mol

Như vậy: nhh = 10 : 22,4 = 0,45 mol; nN2 = 0,45 - 0,05 - 0,05 = 0,35 mol

%VN2 = 0,35/0,45 x 100% = 77,78%

%VCO2 = %VCO = 0,05/0,45 x 100% = 11,11%

Nếu cho phản ứng (2) thực hiện trước rồi mới đến phản ứng (1) thì

∑nCO2 = 0,05 + 0,05 = 0,1 mol

nCaCO3 = 0,1 mol

Vậy mCaCO3 = 0,1 x 100 = 10g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.17 trang 42 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>