AMBIENT

Bài tập 32.14 trang 42 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.14 trang 42 SBT Hóa học 9

Nguyên tố A tạo được 2 loại oxit. Phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%. Xác định nguyên tử khối của A và cho biết công thức 2 oxit trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.14

Gọi công thức 2 oxit là A2Ox và A2Oy, đồng thời kí hiệu A là nguyên tử khối. Ta có tỉ lệ khối lượng oxi trong 2 oxit là : 50% và 60%. Vậy tỉ lệ khối lượng A trong 2 oxit là 50% và 40%.

\(\frac{{16x}}{{2A}} = \frac{{50}}{{50}} = 1 \to 16x = 2A\)   (1)

\(\frac{{16y}}{{2A}} = \frac{{60}}{{40}} = 1,5 \to 16y = 3A\)   (2)

Từ (1) và (2), suy ra:

\(\frac{x}{y} = \frac{2}{3} \to y = 1,5x\)

Chỉ có các cặp x, y sau có thể chấp nhận:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y = 3
\end{array} \right.\)

hoặc \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 4\\
y = 6
\end{array} \right.\)

- Nếu chọn x = 2 → ta có 32 = 2A → A = 16 (loại) vì A = 16 là oxi.

- Nếu chọn x = 4 → ta có 64 = 2A → A = 32 → A là lưu huỳnh (S).

Tỉ lệ giữa các nguyên tố là tối giản, ta có hai oxit là: SO2 và SO2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.14 trang 42 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  Tìm kim loại R

  bởi Lan Anh 07/11/2018

  giúp với xong trước sáng mai, hóa chuyên 9 không biết chủ đề, chọn đại cho có

  trong 2 bình kín A B có cùng thể tích. bình A chứa 1 mol clo, bính B chứa 1 mol oxi. cho 2,4 g kim loại R có hóa trị không đổi vào mổi bình rồi nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu của thí nghiệm thì tỉ lệ áp suất ; \(\frac{pA}{pB}=\frac{1,8}{1,9}\) (xem thể tích chất rắn không đáng kể). tìm kim loại R

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AMBIENT
?>