YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.12 trang 41 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.12 trang 41 SBT Hóa học 9

Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối. Cũng lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 10% thu được 25,4 gam một muối.

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp muối thu được.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 10% (D = 1,0 g/ml) cần dùng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.12

2Fe + 3Cl2 to→ 2FeCl3 (MFeCl3 = 162,5 gam)

Cu + Cl2 to→ CuCl2

Fe + 2HCl → FeCl+ H2 (MFeCl2 = 127 gam)

nFe = x mol

Theo đề bài và phương trình hóa học trên ta có:

127x = 25,4 ⇒ 0,2 mol

162,5x + 135y = 59,5. Thay x= 0,2 vào phương trình, ta có:

32,5 + 135y = 59,5 ⇒ y = 0,2

mFeCl3 = 0,2 x 162,5 = 32,5g

mCuCl2 = 0,2 x 135 = 27g

Tính % khối lượng mỗi muối (học sinh tự tính).

b) maxit cần dùng = 0,2 x 2 x 36,5 = 14,6g

mdung dịch HCl = 146g ⇒ Vdd HCl = 146/1 = 146ml

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.12 trang 41 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON