YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 6 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 6 sách GK Hóa lớp 9

Có hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình phản ứng hóa học.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Dẫn hỗn hợp khí CO2 và O2 đi qua bình đựng dung dịch kiềm (dư) (Ca(OH)2, NaOH…) khí CO2 bị giữ lại trong bình, do có phản ứng sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O

Hoặc CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Như vậy ta sẽ thu được khí O2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 6 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON