YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.6 trang 4 SBT Hóa học 9

Bài tập 1.6 trang 4 SBT Hóa học 9

Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.6

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mH2O (phản ứng) = mM(OH)− mMO = 17,1 − 15,3 = 1,8(gam)

MO   +  H2O → M(OH)2

1mol → 1mol

Từ phương trình ta có:

nMO = nH2O = 1,8 : 18 = 0,1(mol)

→ M + 16 = 15,3 : 0,1 = 153 → M = 137

Vậy công thức oxit là BaO

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 4 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF